Uniepers Uitgevers

 Poolster 193
 1622 EN Hoorn
t

 

 +31 (0)6 53147716
e 

Uniepers Uitgevers is lid van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB)

KIND IN OORLOG GROOT SUCCES

DEN HAAG - Leerlingen van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag waren één en al oor toen Paul van Vliet vertelde hoe het was om kind te zijn in de Tweede Wereldoorlog. Hij was zelf één van de 35 "kinderen" die dat hebben meegemaakt en hun verhaal vertelden voor het boek KIND IN OORLOG. Velen van hen, sommmigen hoogbejaard, waren bij de presentatie van het 1e boek in het Museon aanwezig. Een indrukwekkende gebeurtenis bij een aangrijpende tentoonstelling! 

 

WESTFRIESE OMRINGDIJK ACTUELER DAN OOIT

De dijkverzwaring en -versteviging is in volle gang. Er worden archeologische vondsten gedaan en elementen van cultuurhistorische waarde worden gerestaureerd en onder de aandacht van het publiek gebracht. De nieuwe website www.westfrieseomringdijk.nl wordt druk bezocht. Het juiste moment voor de herziene herdruk.

 

Doelen UNIEPERS

Uniepers Uitgevers geeft boeken uit op het gebied van geschiedenis en archeologie, in de ruimste zin des woords. De uitgeverij kan daarbij bogen op vele opvallende uitgaven met de Uniepers-imprint. Een groot netwerk professionele auteurs en beeldresearchers zorgt er samen met de redactie en de art-directors voor dat er uitgaven verschijnen die een breed geïnteresseerd publiek aanspreken op populair-wetenschappelijk niveau.

In veel gevallen worden daar overheden, bedrijven en instellingen bij betrokken, alsmede de grote fondsen (en soms ook de kleinere!) waardoor er alleszins betaalbare boeken beschikbaar komen. De onderwerpen worden zodanig geselecteerd dat er een relatie is met de actualiteit of dat er sprake is van niet eerder gepubliceerde interessante en vaak “spannende” bronnen.

Geschiedenis en archeologie mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling. De “Canon van de vaderlandse geschiedenis” (en de vele “regionale” canons) heeft daar ongetwijfeld een belangrijke impuls aan gegeven en zal dat in de toekomst alleen maar aanwakkeren

Erfgoededucatie is uit onze moderne maatschappij niet meer weg te denken. En hoort deze belangstelling niet bij de meer spirituele periode waarin we zijn aangeland?